Speaksee

Met steun van EFRO

De ontwikkeling van de Speaksee Microphone Kit van prototype tot algemeen verkrijgbaar product werd medegefinancierd door EFRO.