Speaksee

Vergoeding

Vergoeding werkomgeving door UWV

Je kunt eenvoudig zelf een aanvraag indienen voor Speaksee. Via deze link kom je op de pagina voor het aanvragen van een voorziening. Speaksee hoort bij de communicatiehulpmiddelen. 

Voeg bij je aanvraag een audiogram toe en schrijf een onderbouwing waarin je uitlegt waarom Speaksee voor jou essentieel is, bijvoorbeeld voor het deelnemen aan groepsvergaderingen. Het is ook goed om aan te geven waarom eventuele andere hulpmiddelen die je hebt geprobeerd niet voldoende helpen in deze situatie.

Belangrijk om te benadrukken: Speaksee vervangt tolken niet, maar vormt een aanvulling op werkplekken waar een tolk niet toereikend is of niet ingezet kan worden. De inzet van Speaksee heeft dus geen invloed op jouw recht om een tolk in te zetten. 

Neem bij vragen contact op via zorg@speak-see.com.

Vergoeding privéomgeving door Zorgverzekeraars

Vergoeding is alleen mogelijk met een recept van een audioloog of KNO-arts. Bij het recept is een audiogram noodzakelijk.

Na aanvraag van Audiologisch Centrum kan er een proefperiode van 4 weken worden gestart.

Neem contact op met zorg@speak-see.com voor meer informatie, proefperiodes en aanvragen bij zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraar

Status

Menzis Menzis, Anderzorg, Hema, Vink Vink Gecontracteerd vergoedend
DSW DSW, Stad Holland, In Twente Gecontracteerd vergoedend
VGZ VGZ, IZA, Univé, Zekur, IZ, UMC, VGZ bewust Bijzondere Individuele Zorgvraag (BIZ)
CZ CZ, Just, CZ direct, Nationale Nederlanden, OHRA Aanvraag mogelijk
ONVZ ONVZ, Vvzz, Jaaah Aanvraag mogelijk
ENO Salland Aanvraag mogelijk
ASR a.s.r., Ditzo Aanvraag mogelijk
Eucare aevitae, care4life Aanvraag mogelijk
Achmea FBTO, Interpolis. Zilveren Kruis, De Friesland, ProLife, Zilveren Kruis Ziezo Onbekend
Zorg en zekerheid Zorg en Zekerheid, AZVZ Onbekend

Vergoeding België

Ook terugbetaling in België is mogelijk. Je kan een aanvraag doen bij volgende instanties.
Neem voor meer informatie contact op via