Speaksee

Voor professionals

Speaksee aanvragen voor een cliënt

Speaksee wordt voor werk vergoed door het UWV en voor privégebruik door de zorgverzekeraar.

Speaksee vergoeding voor werk

De cliënt kan zelf een aanvraag doen bij het UWV via deze link. Speaksee hoort bij de communicatiehulpmiddelen. 

Indien de slechthorendheid nog niet bekend is bij het UWV, dient er een audiogram toegevoegd te worden bij de aanvraag. De cliënt schrijft een uitgebreide motivatie over de nood van Speaksee op de werkvloer.

Belangrijk om te benadrukken: Speaksee vervangt tolken niet, maar vormt een aanvulling op werkplekken waar een tolk niet toereikend is of niet ingezet kan worden. De inzet van Speaksee heeft dus geen invloed op het recht om een tolk in te zetten. 

Neem bij vragen contact op via zorg@speak-see.com.

Speaksee vergoeding voor privégebruik

Op onze website kunt u een overzicht vinden van de status van de zorgverzekeraars. 

Om goedkeuring te krijgen voor de aanvraag voor de Speaksee Microphone kit bij de zorgverzekeraar, is een voorschrift van een audioloog of KNO-arts noodzakelijk. In dit voorschrift dient te worden beschreven waarom de Speaksee Microphone Kit een doelmatig hulpmiddel is voor de patiënt. 

Hierbij dient ook verduidelijkt te worden waarom andere hulpmiddelen zoals solo-apparatuur en/of andere vertaalapps niet voldoende zijn voor de patiënt. Er dient voor een succesvolle aanvraag ook een audiogram beschikbaar te zijn.

Wij bieden iedere patiënt, die aanvraag wenst te doen bij de zorgverzekeraar, een proefperiode aan met de Speaksee Microphone Kit. Zodat de patiënt de meerwaarde van de apparatuur zelf kan ervaren. 

U kunt een aanvraag voor een proefperiode indienen bij zorg@speak-see.com.

Begin 2023 heeft er in het RadboudUMC een vergelijkend onderzoek met Speaksee plaatsgevonden. Hieruit bleek dat Speaksee de hoogte nauwkeurigheid in transcriptie heeft vergeleken alternatieve apps en dat Speaksee het beste werkt in achtergrondlawaai. Via deze link kan je het onderzoek lezen.

Abonneren op nieuwsbrief voor professionals 

Wilt u graag op de hoogte gehouden worden over de laatste updates, onderzoek, status van de zorgverzekeraars, etc.? Dan kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief voor professionals. U kunt van ons 1x per kwartaal een nieuwsbrief verwachten. 

 

Voor vragen of informatie kan u contact opnemen met onze Product Specialist en Master Audioloog

Karlien Vanpoecke
karlien@speak-see.com
+31 6 58 86 90 01